Analistenrapport

Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen

Voor de verwerking van medische persoonsgegevens gelden strenge beveiligingsverplichtingen. Zorginstellingen moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om daaraan invulling te geven. In deze white paper worden de beveiligingsverplichtingen toegelicht en wordt uitgelegd welke risico’s een zorginstelling loopt als zij niet aan die verplichtingen voldoet.

De overheid gaat helemaal mee in de richting van het patiëntgerichte kwaliteitsdenken. Minister Jo Vandeurzen stimuleert de Vlaamse ziekenhuizen om tegen 2018 een accreditatietraject te doorlopen. Dan worden ze vrijgesteld van het systeemtoezicht. Een voorbeeld is AZ Groeninge die de JCI-accreditatie doorstond.

De Vlaamse ziekenhuizen hebben de keuze uit de JCI- of NIAZ-accreditatie.

Het whitepaper opgesteld door een Belgische en Nederlandse jurist behandelt onder andere ook dit onderwerp en hoe Imprivata de accreditatie ondersteunt.

Share to:

Nu downloaden