Whitepaper

Varför vårdpersonal inte använder ny informationsteknologi

Införandet av elektroniska patientjournaler på sjukhus och andra medicinska applikationer har lett till många fördelar för vårdsektorn, bland annat bättre informationsutbyte och beslutsstöd. Dessa nya system brukar föra med sig stora kostnader, både direkta och indirekta, då vårdpersonalen måste anpassa sitt arbetssätt.

Om läkare och annan vårdpersonal inte tar till sig ny teknik, kan det avsevärt minska sjukhusets förmåga att förbättra patientvården och uppnå kostnadsbesparingar.

För att det ska gå smidigt att införa den nya tekniken är det viktigt att avlägsna onödiga hinder som påverkar interaktionen med IT-systemen.

Fyll i formuläret för att lära dig mer.

Share to:

Download now