In dit technische document wordt de overstap besproken naar elektronisch medisch dossiers (EMR) en alle uitdagingen die hiermee gepaard gaan: verschaffen van toegang tot patiëntinformatie op een veilige, gemakkelijke en betrouwbare manier.

Share to:

Whitepaper